You are here:

Uslovi korištenja

Na osnovu PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA DALJINSKE TRGOVINE -PRODAJE NA DALJINU (“Sl. glasnik RS” br. 14/2021) svoje potrošače, koji robu kupuju putem internet sajta www.decoraora.ba, obavještava:

 • da se osnovna obilježja proizvoda mogu pronaći na sajtu www.decoraora.ba;
 • da je Hemkolor d.o.o. vlasnik Web shopa Decoraora registrovan sa sjedištem u Banjaluci, Vrbaski put bb, sa Jedinstvenim matičnim brojem: 4400785680009, broj telefona: 051/258-791, 065/855-469, e-mail adresa: hemkolor@gmail.com;
 • da se prema Zakonu o zaštiti potrošača  kupovina preko našeg sajta  www.decoraora.ba smatra prodajom na daljinu;
 • da roba koja se prodaje putem internet sajta www.decoraora.ba posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom koja je definisana u Deklaraciji;
 • da je prodajna cijena robe naznačena uz svaki artikal;
 • da su sve cijene izražene sa uračunatim PDV-om;
 • da kupljene proizvode isporučujemo putem kurirske službe “Express one” (koje dostavljaju na cijeloj teritoriji BiH), na način kako je to definisano na strani USLOVI ISPORUKE;
 • da potrošač proizvode koje kupuje putem sajta www.decoraora.ba može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke;
 • da je potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster NARUČITE poslao ponudu prodavcu i da je u trenutku prijema potvrde porudžbine preuzeo obavezu plaćanja naručene robe;
 • da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i namjeni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
 • da je sajt www.decoraora.ba dužan da isporuči proizvode saobrazne ugovoru. Ako isporučeni proizvodi nisu saobrazni ugovoru, potrošač koji je obavjestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahtjeva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi www.decoraora.ba;
 • da u slučaju prijema proizvoda potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetni proizvod, u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani PRAVO NA ODUSTAJANJE;
 • da za proizvode koji su poručeni putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani REKLAMACIJE.